Zmocnitel

Společnost OSVČ Fyzická osoba Manželé
Doplnit z OR Doplnit z OR
Přidat zástupce

Doplnit z ŽR Doplnit z ŽR

Zmocněnec

Společnost OSVČ Fyzická osoba
Doplnit z OR Doplnit z OR
Přidat zástupce
Doplnit z ŽR Doplnit z ŽR
Rozsah plné moci
Generální plná moc (neomezená) Plná moc ke konkrétním úkonům
Tato plná moc se uděluje jako generální plná moc v neomezeném rozsahu a pro zastupování ve všech řízeních a před všemi úřady.
Přidat úkon
Může zmocněnec zmocnit další osobu místo sebe?
Ano Ne
Trvání plné moci
Plná moc se uděluje na dobu neurčitou Plná moc se uděluje na dobu určitou s trváním do: Plná moc se uděluje na dobu nutnou k vykonání úkonu/úkonů
Stáhnout dokument