Údaje společnosti
Doplnit z OR Doplnit z OR
Přidat zástupce
Údaje jednatele
Fyzická osoba Společnost
Odměna za funkci jednatele
Úplatná Bezúplatná
Odměna bude splatná jednou za a to vždy do dne měsíce předcházejícího měsíci, za který je odměna vyplácena.prvního měsíce čtvrtletí, za které je odměna vyplácena.prvního měsíce pololetí, za které je odměna vyplácena.prvního měsíce roku, za který je odměna vyplácena.
Ano Ne
Zde vypište všechny další odměny a náhrady které jednatel obdrží od společnosti za výkon své funkce. Např. mobilní telefon, počítač, stravenky, pojištění a podobně.
Další odměny:
Přidat řádek
Ostatní náležitosti smlouvy
Vyberte datum konání valné hromady kterou byl jednatel zvolen do funkce:
Neurčitou Určitou
Stáhnout dokument